Urip pancen mampir ngombe. Tapi nek kakean ngombe yo kebacut kon, Rek!